Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1062
Title: Düzgün ağlar üzerinde bir sınır değer probleminin Ƹ-yakınsaklığı
Other Titles: An Ƹ- uniform method for a boundary value problem on equidistant meshes
Authors: Filiz, Ali
Bardak, Mustafa
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı
Keywords: Dağılım Fonksiyonları
Distribution Functions
Diferensiyel Denklemler
Differantial Equations
Diferensiyel Operatörler
Differential Operators
Difüzyon
Diffusion
Difüzyon Denklemi
Diffusion Equation
Difüzyon Katsayısı
Diffusion Coefficient
Sayısal Analiz
Numerical Analysis
Sayısal Analiz Modelleri
Numerical Analysis Models
Sayısal Analiz Yöntemi
Numerical Analysis Method
Sınırlı Yakınsaklık Alanları
Bounded Convergence Areas
Yayılma Gücü
Diffusivity
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu tezde tekil noktada pertürbe edilmiş iki nokta sınır değer problemi için düzgün bir ağ üzerinde bir tam çözüm olan düzgün yakınsak sonlu farklar metodu öne sürülür. Ilk olarak yerel bir sınır değer problemi ile sorunun tekil pertürbasyon doğasını yansıtan uygun bir operatör yöntemi ile başlanır. Ancak yerel sınır değer problemini gerçekten çözmek yerine yerel bir Shishkin örüntüsü ile geri fark yöntemi kullanılır. Böylelikle tamamen yerel düğüm noktalarının nerelerde olduğu bilinmeden ve tam olarak herhangi bir diferansiyel denklemi sonlu farklar metodu yardımıyla çözmeden, düzgün bir yöntem geliştirmenin mümkün olduğu gösterilir. Doğada bir nehrin kıyısından yayılmakta olan bir atıklı kirli su birikintisini ya da bir bardak saf suyun içerisine bırakılan bir mürekkep damlasını düşünün her iki durumda da kirli suyun ve bir damla mürekkebin içerisinde bulundukları ortama yayıldıkları gözlemlenir. Temiz suyun birden bire mi yada nasıl bir şekilde bulanmaya başlayacağını hiç düşündünüz mü? Doğada bu tür problemlerin incelenmesi demek, matematiksel olarak konveksiyonun yanı sıra difüzyonun da gerçekleşmesini gerektirir. Gösterilmiş olan bu problem ile taşınım ve difüzyon hızının hassas bir sabit ile düzgün bir şekilde nasıl gerçekleştiğine bir kanıt teşkil edilmiştir.
In this thesis we propose a fully discrete uniform nite difference method on an equidistant mesh for a singularly perturbed two-point boundary value problem. We start with a tted operator method re ecting the singular perturbation nature of the problem through a local boundary value problem. However, to solve the local boundary value problem we employ an upwind method on a Shishkin mesh in local domain, instead of solving it exactly. Thus we show that it is possible to develop uniform method, totally in the context of nite differences without knowing location of the layer a priori and without solving any differential equation exactly. Imagine a river-a river owing strongly and smoothly. Liquid pollution pours into the water at a certain point or Imagine a drop of ink dropped into a glass of water. What shape does the pollution stain form on the surface of the river or ink in the glass of water In real life, we need diffusion to explain this problem near by the convection. We further study the convergence properties of the numerical method proposed and prove that it nodally convergence to the true solution for any.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32890390&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1062
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mat_Mustafa_BARDAK_abstract.pdf86.53 kBAdobe PDFView/Open
mat_Mustafa_BARDAK_ozet.pdf94.27 kBAdobe PDFView/Open
mat_Mustafa_BARDAK_tez.PDFYüksek Lisans Tezi278.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.