Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/106
Title: Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), gelişmekte olan ülkelerdeki rolü, önemi ve Türkiye
Other Titles: World Trade Organization (WTO) and its role and importance for developing countries and Turkey
Authors: Bostan, Aziz
Yenipazarlı, Aslı
Keywords: Dünya Ticaret Örgütü
World Trade Organization
Gelişmekte olan ülkeler
Developing countries
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
General Agreement of Tariffs and Trade
Küreselleşme
Globalization
Serbestleşme
Liberalization
Türkiye
Turkey
Issue Date: 1-Jan-2003
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Dünya Savaşı'ndan sonra dünya ticaret sisteminde serbestleşme hareketleri başlamıştır. Öncelikle GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması) olmak üzere birtakım görüşme ve anlaşmalarla küresel ticaret ortamı belirli bir yasal ve kurumsal yapıya kavuşturulmaya çalışılmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) de küreselleşme ortamında GATT düzenlemeleri ile bazı haklardan yararlanan gelişmekte olan ülkelere (GOÜ) ticaret alanında rekabet ortamında bulunabilmeleri için bazı yükümlülükler getirmiştir. Bu çerçevede uluslararası ticaret daha adil ve düzenli bir yapıya kavuşmuş olacaktır. Liberalization of the world trading system began after the II. World War. An institutional and legal framework was designed for the world trade with GATT. World Trade Organization (WTO) provided further advantages and rights for the developing countries (DC) to compete in the world trade. By that, it is expected mat international trade would be more equitable.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32916527&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/106
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DUNYA TICARET ORGUTU (DTO) GELISMEKTE OLAN ULKELERDEKI ROLU .doc951.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.