Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1058
Title: Leishmaniasisin endemik olduğu Aydın/ Kuşadası'nda asemptomatik köpeklerde Lesihmania infantum enfeksiyonunun araştırılması
Other Titles: Research of Leishmania infantum in asymptomatic dogs where canin Leishmaniasis endemic area is Aydın/Kuşadası
Authors: Paşa, Serdar
Keskin Kürklü, Mine
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Keywords: Asemptomatik
Köpek
Leishmania İnfantum
PZR
Seroprevalans
Asymptomatic
Dog
Seroprevalence
PCR
Issue Date: 1-Jan-2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Kuşadası/Aydın ilçesindeki sağlıklı köpeklerde Leishmania infantum enfeksiyonunun araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, genel olarak klinik olarak sağlıklı görünen 100 köpek değerlendirilmiştir. Her bir hayvana ait serum örnekleri anti-L. infantum antikorlarının belirlenmesi için ticari bir kit (Qia-Gen) kullanılarak indirekt florasan antikor testi (IFAT) ve her bir hayvana ait EDTA'lı tüplere alınan periferal kan örneklerinde DNA izolasyonu yapılmış ve Leishmania. infantum'a özgü primer ve prob ile gerçek zamanlı PZR testi uygulanmıştır. Leishmania infantum enfeksiyonunun araştırılması için kullanılan 100 köpeğin 23 (%23)'ünün IFAT yöntemi ile seropozitif olduğu belirlenirken, gerçek zamanlı PZR testi ile köpeklerin hiçbirinde Leishmania DNA'sı pozitif bulunmamıştır. Seropozitif bulunan köpeklerin 9 (9/44 %20,45)'unu dişi, 14(14/56 %25)'ünü erkek köpekler; 11 (11/55 %20)'ini 1-3 yaş arası, 12 (12/45 %26,6)'sini 4-12 yaş arası köpekler; 2 (2/22 % 9,09)'sini ev köpeği, 21 (21/78 %26,92)'ini koruma köpekleri; 3 (3/16 %19,75)'ünü kısa tüylü köpekler, 6 (6/40 %15)'sını uzun tüylü köpekler, 14 (14/ 44 %31,82)'ünü normal tüylü köpekler; 15(15/60 %25)' ini gece-gündüz bahçede duran köpekler, 2(2/10 %20)'sini gece-gündüz sokakta olan köpekler, 1 (1/7 %14,29)'ini gündüz bahçe-gece evde olan köpekler, 1 (1/2 %50)'ini gündüz sokak-gece evde bulunan köpekler oluşturmuştur. Köpeklerin yaşları, cinsiyetleri ve ırkları ile Leishmania seropozitivite arasında herhangi bir istatistiksel korelasyon bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç olarak, elde edilen verilere göre leishmaniasisin endemik olarak seyrettiği Aydın/Kuşadası ilçesinde Leishmania infantum ile enfekte asemptomatik köpeklerin insanlar ve duyarlı hayvanlar açısından için risk faktörü olabileceği kanısındayız.
The aim of this study is researching of L. İnfantum in healty dogs in Aydın/Kuşadası. In the study, 100 apparently healthy dogs were evaluated clinically in general. Each of the serum samples of animals were applied Indirect Fluorescent Antibody Test (IFAT) to determine anti-L. İnfantum antibodies and each animals peripheral blood samples taken into tubes containing EDTA were isolated DNA and real-time PCR test was applied with specific primers and probe of L. infantum. From examined 100 dogs to L. infantum detection, 23 (23%) were determined to be seropositive by IFAT method, none of the dogs DNA?s were found positive with real-time PCR test. In detected seropositive dogs contain 9 (9/44 %20,45) female, 14(14/56 %25) male; 11 (11/55 %20) between 1-3 age, 12 (12/45 %26,6) between 4-12 age; 2 (2/22 % 9,09) pet dog, 21 (21/78 %26,92) guard; 3 (3/16 %19,75) short hairy, 6 (6/40 %15) long hairy, 14 (14/ 44 %31,82) normal hairy; 15(15/60 %25) are live in garden day-night, 2(2/10 %20) are live in street day-night, 1 (1/7 %14,29) is day garden- night home, 1 (1/2 %50) is day street-night home. There was not statistically significant difference among seropositivity and age, breed, gender, hair length, place (p>0,05). As a result, according to data in Aydın/Kuşadası, where canin leishmaniasis is endemic, infected by L. İnfantum asemptomatic dogs are may be a risk factor for the people and sensitive animals.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=49269051&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1058
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mine KÜRKLÜ KESKİN.pdfYüksek Lisans Tezi922.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.