Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1048
Title: Arkaik Dönem İon mimarlığında hayvan frizinin gelişimi
Other Titles: Development of animal frize on İonic architecture at Archaic Age
Authors: Ateşlier, Suat
Köken, Selda
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı
Keywords: İon Mimarlığı
Hayvan Frizi
Arkaik Dönem
İonia
Arkeoloji
Animal Frize
Archaic Age
Lonia
Archaeology
Ionic Architecture
Issue Date: 1-Jan-2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Arkaik Dönem İon mimarlığında bezeme unsuru olarak kullanılmış olan hayvan frizleri bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. İon sanatını daha iyi anlama adına, mimari eserler yanında, İon sanatının ürünleri olan farklı üsluplardaki seramikler, plastik eserler, Klazomenai lahitleri, kent sikkeleri ve diğer küçük buluntu örnekleri de konu kapsamında detaylıca incelenmiştir. İon sanatındaki hayvan tasvirlerine ışık tutması için, ilk ortaya çıktığı dönemlerden başlayarak, çalışmanın ana konusu olan Arkaik Döneme kadar uzanan bir süreçte, farklı kültürlerde görülen hayvan betimleri ayrı başlıklar altında sunulmuştur. Paleolitik dönemden başlayarak Arkaik Dönem sonuna kadar, Anadolu, Mezopotamya, Yunanistan, Mısır ve Ege havzasındaki kültürlere ait hayvan betimli mimari, seramik, plastik eserler ve diğer buluntular incelenmiştir. Farklı kültürlerdeki hayvan betimlerinin birbirleri ile olan ilişkileri, kendi kültürleri içinde taşıdığı anlamlar ve tasvir biçimleri hakkında bilgiler verilerek değerlendirilmeler yapılmıştır. Arkaik Dönem Anadolu sanatındaki hayvan betimleri ise, bölgeler dikkate alınarak ayrı başlıklar altında ele alınmış, bölgeler arası benzerlikler ve ayrılan yönler vurgulanarak sanata olan katkıları değerlendirilmiştir. Çalışma haritalar, tablolar, grafiklerle ve levhalarla desteklenerek konunun daha kolay anlaşılması sağlanmıştır.
The use of animal imagery to decorate freizes within the Archaic Ionian architectural period is the main subject of this study. In order to understand the Ionian arts and architecture with greater appreciation and understanding the differing styles to be seen within ceramics, sarcophagus and other small objects which have been found are incorporated into this work. In order to throw some light onto the subject of animal imagery within the Ionian arts, one must begin from the first period, the animal images which are seen within different cultures from this period are to be found under different sections. The animal imagery to be seen within architecture, ceramics and other remnants from the Paleolithic period to the Archaic period within the cultures of Anatolia, Mesopotamia, Greece, Egypt and the Aegean basins have been examined. The relationship between the animal imagery of differing cultures, their meaning, value within their own cultures and the data about their defining styles have been given and evaluated. In addition the animal imagery which is to be seen within the Archaic period of Anatolian arts has been undertaken in separate sections; considering the similarities and differences of animal depiction within different areas, and the emphasis which this takes and the benefits to the arts of the region have been evaluated. The study was supported with maps, charts, graphics and tablets in order to make the subject more understandable.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=51363305&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1048
Appears in Collections:Yüksek LisansItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.