Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/104
Title: Köpeklerde femoral anjiyografi olanakları
Other Titles: Femoral angiography possibilities at dogs
Authors: Güzel, Necdet
Oruç, F. Ülkü
Keywords: Femoral anjiyografi
Köpek
ekstremite
Femoral angiography
Dog
extremity
Issue Date: 1-Jan-2003
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Anjiyografi damar sistemini değerlendirmek için; belirlenen bir damara, suda eriyebilen organik iyotlu bir kontrast maddenin enjeksiyonu ile damarın bir bölümünü görüntülemeyi amaçlayan bir yöntemdir. Anjiyografi vasküler sistemin morfolojisini ve damar duvar kalınlığı, intimal hastalıklar, lumen genişliği, kalsifikasyon gibi patomorfolojik değerlendirmeleri inceler. Ekstremitelerin vasküler sisteminde arteriyovenöz fistüla, arteriyoskleroz, anevrizma, arteryel tromboz, arteriyografi ile teşhis edilir. Bu çalışmada; köpeklerde arka ekstremite bölgelerinde anjiyografi yapılarak arterlerin radyografi ile görüntülenmesi, incelenmesi ve elde edilen bulguların değerlendirilmesi için iyi bir rehber oluşturulması amaçlanmaktadır. Angiography is the method used for imaging the vascular system. With injection of an water soluble organic ionic contrast agent, one part of the vessel imaging is possible. Angiography examines the morphology of vascular system and patomorphologic evaluations which was include; wall thickness of the vessel, intimal disorder, width of lumen, calcification etc. The arteriovenous fistula, arteriosclerosis, aneurysma, arterial trombus on vascular system of extremities, will be diagnosing with arteriography. The aim of this study, is to evaluate the arteries of the hind extremities by using angiography with radiography and to be a guide for evaluating of these findings.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32899352&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/104
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Araştırma Bulguları.doc32 kBMicrosoft WordView/Open
Girişten 52. sayfaya kadar.doc364.5 kBMicrosoft WordView/Open
ilk 5 sayfa.doc43.5 kBMicrosoft WordView/Open
Sayfa 64-74.doc59.5 kBMicrosoft WordView/Open
YENİ KAPAK.doc19 kBMicrosoft WordView/Open
yeni sayfa.doc20.5 kBMicrosoft WordView/Open
Olgu 1-30 sn.doc501 kBMicrosoft WordView/Open
Olgu 3 -60 sn.doc713.5 kBMicrosoft WordView/Open
Olgu 5-60 sn.doc510.5 kBMicrosoft WordView/Open
Olgu 7- 90 sn.doc856 kBMicrosoft WordView/Open
Olgu 9-180 sn.doc490 kBMicrosoft WordView/Open
Olgu 2- 30sn.doc489 kBMicrosoft WordView/Open
Olgu 4- 60 sn.doc774 kBMicrosoft WordView/Open
Olgu 6-60 sn.doc908 kBMicrosoft WordView/Open
Olgu 8-120 sn.doc583.5 kBMicrosoft WordView/Open
Olgu 10-180 sn.doc487 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.