Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1039
Title: Şirket birleşmelerinin firmanın piyasa değerine etkisi:İMKB'de uygulama
Other Titles: The effect of mergers and acquisition company's market value: Application on the ise
Authors: Öztürk, Mustafa
Çevikçelik, Sibel
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı
Keywords: Şirket Birleşme ve Devralmaları
Firma Değeri
Olay Etüdü
Aşırı Getiri
Kümülatif Ortalama Getiri
Issue Date: 1-Jan-2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada şirket birleşmelerinin firma değeri üzerindeki etkileri incelenmiş ve analiz edilmiştir. Bu analiz yapılmadan önce şirket birleşme kavramlarının neler olduğu açıklanmış ve şirket birleşme şekilleri, birleşme kararları, şirket birleşmesine yönelten nedenlerin neler olduğu, şirket birleşmelerinin avantaj ve dezavantajları, birleşme süreci gibi konular ele alınmıştır. Ayrıca, firma değeri tanımı, kapsamı, önemi ve belirlenmesi ile ilgili konularda ele alınmıştır. Çalışmanın son bölümünde şirket birleşme ve devralma duyurularının hisse senedi getirileri üzerine etkileri analiz edilirken olay etüdü yönteminden yararlanılmıştır. Bu araştırmada, İMKB'de işlem görüp, SPK izniyle satın alma işlemleri gerçekleştirilen şirketlerin halka sunulan bilgileri doğrultusunda satın alma sonrası elde tutma anormal getirileri ve kümülatif getirileri hesaplanmış, bu sonuçlara göre birleşmelerin genel olarak hisse senetleri fiyatlarına kısa vadeli etkilerinin olduğu görülmüş ve piyasanın etkinliği konusunda bilgi edinilmiştir.
In this study, the reflections of business associations on company values are examined and analyzed. Just before this analysis, business association terms are explained, and some topics like forms of business associations, association decisions, the reasons that lead to business associations, the advantages and disadvantages of business associations, and the association process are discussed. Furthermore, issues related to the definition, the scope, the importance, and the designation of company value are also handled. In the last part of the study, event survey method is used while analyzing the effects of company association and takeover announcements on stock returns. In this study, abnormal returns of holding after purchase and cumulative returns are calculated, depending on the released-to-public information of the companies that are traded in ISE, and whose purchase operations are performed with SPK license. According to these results, it is seen that associations generally have short term effects on the share prices, and the information regarding the market efficiency is obtained.
URI: http://adumilas.adu.edu.tr/web/catalog/info.php?idx=32899542&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1039
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sibel_cevikcelik_ozet.pdf80.08 kBAdobe PDFView/Open
sibel_cevikcelik_abstract.pdf82.09 kBAdobe PDFView/Open
sibel_cevikcelik_tez.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.