Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1029
Title: Kestanelerde(Castanea sativa Mill.) hasat öncesi ve sonrası dönemlerde meyve kalite özelliklerinin değişimi üzerine bir araştırma
Other Titles: Research on the change of fruit quality characteristics of chestnuts (Castanea sativa Mill.) in pre-harvest and post-harvest period
Authors: Ertan, Engin
Erdal, Esra
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Keywords: Kestane
Hasat
Depolama
Kalite
Biyokimyasal
Issue Date: 1-Jan-2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Kestanelerde, hasat öncesi, hasat ve hasat sonrası dönemlerde meyve kalite özellikleri değişiminin ortaya konması ve karşılaştırılması amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada kestaneler n normal (geleneksel)ve soğuk depo koşullarında (soğuk hava deposunda) muhafaza edilmiştir. 2010 yılı ürün yılında; hasat öncesi, hasat ve hasat sonrası Ekim ayı başı-Aralık ayı sonu arasındaki muhafaza süresince iki hafta aralıklarla alınan, meyve örneklerinde fiziksel ve biyokimyasal analizler yapılmıştır. Bu amaçla; meyve boyutları (en, boy, yükseklik, meyve indeksi), meyve kabuğu ve eti rengi *, su aktivitesi (aw) ve toplam şeker, nişasta ve karbonhidrat miktarı, *; tanen miktarı, aflatoksin B1, B2, G1, G2, toplam aflatoksin (ppb) miktarları belirlenmiştir. Geleneksel ve soğuk hava deposunda muhafaza ile kestanelerde depolama süresi arttıkça toplam şeker miktarının (%) arttığı, bununla birlikte toplam nişasta miktarının (%) ise azaldığı saptanmıştır. Muhafaza süresi uzamasıyla birlikte kestanelerde muhafaza şekline bağlı olarak aflatoksin bulaşıklığının görülebileceği sonucuna varılmıştır.
Traditional storage and cold storage room have been used in this trial, which was performed in order to exhibit and compare the changes in fruit quality properties of chestnuts during the pre-harvest, harvest and post-harvest terms. In this trial, which has been set up on Year 2010 harvest season, during pre-harvest, harvest and post-harvest storages, physical and biochemical analyses have been performed with fruit samples taken approximately once in every two weeks, between the beginning of September and the end of December. For that purpose, fruit sizes (width, length, height, fruit index), peel and pulp colors (L*, a*, b*, hue, chroma), water activity (aw) and amounts of total sugar, starch and carbohydrates (%). amount of tannin (%), amounts of aflatoxin B1, B2, G1, G2, total aflatoxins (ppb) have been detected. With storage in traditional and cold storage rooms, it has been observed that total amount of sugar (%) in chestnuts has increased whereas total amount of starch (%) has declined. In addition to this, aflotoxin contamination could be observed in chestnuts in the event of elongation of storage period depending on the type of storage.
URI: http://adumilas.adu.edu.tr/web/catalog/info.php?idx=32889962&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1029
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdf7.61 kBAdobe PDFView/Open
ESRA ERDAL.pdfYüksek Lisans Tezi985.1 kBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdf122.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.