Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1025
Title: Bazı biyotik ve abiyotik faktörlerin Akyatan Kumsalı'ndaki Chelonia mydas türü deniz kaplumbağası yavrularının yumurtadan çıkış başarısına ve morfolojilerine etkileri
Other Titles: The effects of biotic and abiotic factors on Chelonia mydas the sea turtles hatching success and morphology in Akyatan Beach
Authors: Türkozan, Oğuz
Aslan, Derya
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Chelonia Mydas
Yavru Çıkış Başarısı
Inkubasyon Sıcaklığı
Morfometrik
Doğu Akdeniz
Akyatan Kumsalı
Hatching Success
Incubation Temperature
Morphometric
East Mediterenean
Akyatan Beach
Issue Date: 1-Jan-2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Adana İli Karataş İlçesi sınırları içinde yer alan Akyatan üreme kumsalında rastgele seçilen yuvalara ait bazı fiziksel ve mikrohabitat özellikleri incelenmiş ve Chelonia mydas yavrularının yumurtadan çıkış başarısına ve morfolojilerine nasıl etki ettiği araştırılmıştır. Toplam 44 yuvada, yuva zemininden alınan kum örneklerinde nem oranı ve kuluçka süresince yuvalarda programlanabilir çipler yardımıyla sıcaklık ölçülmüştür. Ayrıca yuvaların denize uzaklığı, vejetasyona uzaklığı, toplam derinliği, kuluçka süresi gibi yuvalara ait mikrohabitat özellikleri ölçülüp yavru başarısı ve yavruların morfolojisi üzerine etkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak, sıcaklık ve inkubasyon süresi arasında negatif yönde kuvvetli bir ilişki bulunmuştur (r: -0,742; p < 0,05). Ölçülen diğer parametreler ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki göstermemişlerdir (p > 0,05) Diğer yandan yavru çıkış başarısı ile sıcaklık arasında istatistiksel olarak anlamlı fakat zayıf bir ilişki bulunmuştur (r: -0,407; p < 0,05). Toplam 1056 yavrunun karapaslarındaki plakların dağılımları incelenmiş aynı zamanda bu yavruların karapasına ait ölçümler alınarak (düz karapas boyu ve eni) ağırlıkları ölçülmüştür. Yapılan analizlerde yavru büyüklüğü ve sıcaklık arasında negatif yönde zayıf bir ilişki tespit edilmiştir (r: -0,533; p< 0,05). Yavru büyüklüğü ile diğer parametreler arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p > 0,05).
In this study, some physical characteristics of randomly chosen nests in Akyatan breeding beach, situated among the borders of Karataş, Adana is examined and its effect on Chelonia mydas hatching success and morphology is investigated. With the help of the chips that can be programmed in nests, the percentage of moisture in nest chambers and average temperature during incubation period, belonging to the sand samples taken from the grounds of total 44 nest are analyzed. Moreover, the physical and microhabitat characteristics of nests, such as; nests distance to sea and vegetation, total deepness and incubation period are measured and their effects on hatching morphology and hatching success are investigated. From these data of nest, a significant relation between temperature and incubation period is found in a negative way (r: -0,742; p < 0,05). But other measured physical parameters don?t show any statistical meaningful relation (p > 0,05). On the other hand, a very small relation(r: -0,407) that is meaningful in a statical way(p > 0,05) is found between hatching success and temperature. Carapasial scute number of 1056 hatching is examined and at the same time the carapasial measures of this hatchings (straight carapasial lenght and width) are taken. In these analyses, a meaningful relation in a negative way between hatchling size and temperature is identified(r: -0,533; p < 0,05). A meaningful relation between hatchling size and other parameters can not be found (p > 0,05).
URI: http://adumilas.adu.edu.tr/web/catalog/info.php?idx=32914669&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1025
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdf68.3 kBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdf125.62 kBAdobe PDFView/Open
DERYA ASLAN.pdfYüksek Lisans Tezi1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.