Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1020
Title: Yüksek fruktozlu şurup üretimi için Concanavalin A bağlı süper makro gözenekli kriyojellere inulinaz immobilizasyonu
Other Titles: Immobilization of inulinase on Concanavalin A attached super macroporous cryogels for production of high fructose syrup
Authors: Aktaş Uygun, Deniz
Altunbaş, Canan
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı
Keywords: İnulinaz
Kriyojel
Concanavalin A
Fruktoz
Lektin Afinite Kromatografisi
Inulinase
Cryogel
Fructose
Lectin Affinity Chromatography
Issue Date: 1-Jan-2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Aspergillus niger inulinaz enziminin immobilizasyonu için Concanavalin A (Con A) bağlı poli(etilen glikol dimetakrilat) [poli(EGDMA)] kriyojelleri kullanılmıştır. Bu amaçla, monolitik kriyojel kolon, monomer olarak EGDMA ve çapraz bağlayıcı olarak N-N'-metilen bisakrilamidin radikalik kriyokopolimerizasyonu ile hazırlanmıştır. Daha sonra Con A, glutaraldehit aktivasyonuyla poli(EGDMA) kriyojeline kovalent olarak bağlanmıştır. Kriyojellerin karakterizasyonu FTIR, SEM, EDX ve şişme çalışmalarıyla gerçekleştirilmiştir. Kriyojeller, opak, süngerimsi ve elastiktir. Poli(EGDMA) kriyojelleri oldukça yoğun gözenekli ve gözenek boyutları yaklaşık olarak 50 µm dir. Con A bağlı poli(EGDMA) kriyojelleri, sulu çözeltiden inulinaz enziminin adsorpsiyonu için kullanılmıştır. Con A bağlı poli(EGDMA) kriyojeline inulinaz adsorpsiyonu sürekli sistemde gerçekleştirilmiş ve adsorpsiyona pH, inulinaz derişimi, sıcaklık, iyonik şiddet ve akış hızının etkisi araştırılmıştır. Maksimum inulinaz adsorpsiyonu, 1.0 mg/mL inulinaz derişiminde ve pH 4.0 asetat tamponunda 27.85 mg/g kriyojel olarak hesaplanmıştır. İmmobilize inulinaz sürekli sistemde yüksek fruktozlu şurup hazırlanmasında etkili bir şekilde kullanılmıştır. İnulin, sürekli sistemde fruktoza dönüştürülmüş ve 5 dakikalık hidroliz sonunda fruktoz derişimi 0,23 mg/mL olarak bulunmuştur. Şurubun yüksek fruktoz içeriği ince tabaka kromatografisi ile gösterilmiştir.
In this study, Concanavalin A (Con A) attached poly(ethylene glycol dimethacrylate) [poly(EGDMA)] cryogels were used for immobilization of Aspergillus niger inulinase. For this purposes, the monolithic cryogel column was prepared by radical cryocopolymerization of EGDMA as a monomer and N,N'-methylene-bisacrylamide as a crosslinker. Then Con A was attached by covalent binding onto poly(EGDMA) cryogel via gluteraldehyde activation. Characterization of cryogels was performed by FTIR, SEM, EDX and swelling studies. Cryogels were opaque, sponge like and elastic. Poly (EGDMA) cryogels were highly porous and pore size is approximately 50 µm. Con A attached poly(EGDMA) cryogels was used in the adsorption of inulinase from aqueous solutions. Adsorption of inulinase on the Con A attached poly (EGDMA) cryogel was performed in continuous system and the effects of pH, inulinase concentration, temperature, ionic strength and flow rate on adsorption were investigated. The maximum amount of inulinase adsorption was calculated to be 27.85 mg/g cryogel at 1.0 mg/mL inulinase concentration and acetate buffer at pH 4.0. Immobilized inulinase was effectively used in continuous preparation of high fructose syrup. Inulin was converted to fructose at continuous system and the fructose concentration was found to be 0,23 mg/mL at the end of 5 minute of hydrolysis. High fructose content of the syrup was demonstrated by thin layer chromatography.
Description: 07.02.2016 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.
URI: http://adumilas.adu.edu.tr/web/catalog/info.php?idx=53748151&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1020
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abstract.pdf47.4 kBAdobe PDFView/Open
Canan ALTUNBAŞ.pdfYüksek Lisans Tezi1.46 MBAdobe PDFView/Open
Özet.pdf126.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.