Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4478 to 4497 of 4678 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2022Yabancı dil konuşmayı etkileyen faktörlere ilişkin bir durum çalışmasıGündoğdu, Kerim; Tosun, Doğan; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
2016Yabancı dil öğretiminde yaratıcı drama yöntemi kullanımının lise 12. sınıf öğrencilerinin eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerine ve öğrencilerin yabancı dil öğrenme tutumlarına etkisiElitok Kesici, Ayşe; Akın, Ayşe; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim, Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Programı
1-Jan-2013Yabancı doğrudan yatırımların makroekonomik ve verimlilik etkileri: Türkiye, Çin ve Hindistan örneğiPeker, Osman; Göçer, İsmet; TR15484; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı
2018Yabancı düşmanlığının yiyecek kültürüne yansımaları: Almanya’da bir araştırmaÖzdoğan, Osman Nuri; Değişgel, Sedat; Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
2019Yabancı ile bir arada yaşama ve ötekileştirme: Mardin halkının bakışından Suriyeli sığınmacılarÜnal, Serdar; Doğan, Fatıma; Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı
1-Jan-2015Yabancılaşma ve Erich Maria Remarque'ın eserlerinde yabancılaşma olgusuÖzkan, Şebnem; Fırıncıoğulları, Sevra; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü, Sosyoloji Anabilim Dalı
2012Yağ dokusunun işlevsel sırlarıCesur, Gökhan; Gökçimen, Alpaslan; TR156258; TR14725; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
2008Yahya Efendi'nin Vasiyet-nâme-i Birgili Manzumesi (metin-inceleme-indeks)Baranoğlu, Şahin; Karaca, Mehmet Mustafa; TR149925; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Dili Bilim Dalı
2019Yakınları intihar eden kişilerde travma sonrası stres belirtileri ve travma sonrası gelişim ile ilişkili değişkenlerEskin, Mehmet; Köskün, Tolga; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı
2021Yalancı Gebe Tavşanlarda İnfrared Termografi Bulgularının DeğerlendirilmesiERDOĞAN, Güneş; KUL, Hande; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilimdalı
2022Yalnızlık Anksiyetesi Gözlenen Köpeklerde Kan Serotonin ve Fekal Bütirat Düzeylerinin İncelenmesiÜnsal, Cengiz; Gülsaçan, Oktay; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Bölümü
8-Nov-2021Yalın üretim sisteminde dijitalleşme ve endüstri 4.0 uygulamaları ile süreç iyileştirme analizi: bir imalat işletmesinde uygulamaŞenkayas, Hüseyin; Gürsoy, Özden; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı
2017‘Yamalak sarısı’ zeytin (olea europaea l.) fidanlarında su stresi ve osmoprotektan uygulamasının fizyolojik ve morfolojik değişimler üzerine etkisinin belirlenmesiERTAN, Engin; Hale, AKYÜZ; 10159946; Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
1-Jan-2015Yangın algılama robotunun geliştirilmesiBöğrekçi, İsmail; Sucuoğlu, Hilmi Saygın; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstititüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
2008Yanlış bilinçten sona giden yolda ideolojinin serüveni tarihin ve ideolojilerin sonu tartışmalarının sosyolojik zemini üzerine bir analizDelibaş, Kayhan; Temirkaynak, Mazude; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Felsefe Grubu Eğitimi Bilim Dalı
26-Nov-2021Yapay zeka ve açık inovasyon etkileşiminin işletmeler üzerine etkileriYılmaz, Hüseyin; Karataş, Serap; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi ve Finans Ana Bilim Dalı
1-Jan-2013Yapraktan glisin betain ve prolin uygulamasının tuz stresi altındaki zeytin bitkisine etkilerinin incelenmesiDemiral, Mehmet Ali; Küçük, Seçil; TR183233; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki besleme Anabilim Dalı
Jan-2012Yapı ve fail ilişkisinden hareketle ataerkil ideoloji ve toplumsal cinsiyet etkileşimini anlamakDemiriz, Gülhan; Soner, Ayben; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı
1-Jan-2009Yapılandırmacı öğrenme ortamlarının sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi (Çine örneği)Saracaloğlu, Seda; Aygören, Fatih; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı
2012Yapılandırmacı öğretim programına yönelik öğretmen ve yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi (İzmir il örneği)Teyfur, Mehmet; Teyfur, Emine; TR43408; TR50308; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğirim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması