Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3450 to 3469 of 4678 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
26-Nov-2021R. 1323/m.1907-1908 tarihli orman istatistiği’nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesiSarıbey Haykıran, Aysun; Ay, Burak Ramazan; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı
11-Nov-2021R.1325/m.1909-1910 tarı̇hlı̇ orman ı̇statı̇stı̇ğı̇’nı̇n transkrı̇psı̇yon ve değerlendı̇rı̇lmesıSarıbey Haykıran, Aysun; Aslanhan, Ali; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı
1-Jan-2014R.25 Kanun-ı Sani 1330 – 21 şubat 1330 (07.02.1915-06.03.1915) tarihli Aydın Vilayeti Meclisi Umumisi zabıtları'nın transkripsiyonu ve değerlendirilmesiCan, Ayten; Baykal, Tuba; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı
2022Rabdomyosarkom hücre dizisinde onkogenik WIP1 fosfatazın ve DNA hasarı cevabı regülasyonunun araştırılmasıKılıç Eren, Mehtap; Demir, Ebru; 0000-0001-7455-2885; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Bölümü
2024RAHATLATICI VE UYARICI KOKUNUN ERKEK VOLEYBOLCULARDA BASİT REAKSİYON SÜRESİNE AKUT ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ DENEYSEL ÇALIŞMAErgin, Esin; Akyüz, Servet; Karpuz, Ömer Kürşat; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı
2009Rapd fingerprinting of indigenous lysinibacillus fusiformis isolates from stabilized sludge and oil-polluted soilJosic, Dragana; Porobic, Milan; Milicevic, Mitra; Vukovic, Dragoslav; Pivic, Radmila; Zdravkovic, Mirjana; Coric, Tatjana; Institute of Soil Science
2013Rastlantisal nadir bir bulgu, kuadriküspid aort kapağıEryılmaz, Ufuk; Akgüllü, Çağdaş; TR150530; TR146427; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı
1-Jan-2009Rasyona eklenen organik iz minerallerin gebe koyun ve yeni doğan kuzularında bazı verim özelliklerine etkisi, birikim ve atılma düzeylerinin belirlenmesiÖnol, Ahmet Gökhan; Eren, Vadullah; TR54994; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
2020RASYONALİZM’DEN FİDEİZM’E: KANT VE KIERKEGAARDSaygın, Tuncay; Sağlam, Osman Nuri; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ANABİLİM DALI
2011Rat alt ekstremite iskemi-reperfüzyon modelinde iskemik önkoşullama ve ardkoşullamanın erken dönem etkileriGüneş, Tuğrul Ünsal; Dabak, Muharrem İsmail; Kurtoğlu, Tünay; Karul, Aslıhan; Özkısacık, Erdem Ali; Dişçigil, Berent; TR137066; TR148783; TR16732; Özel Tekden Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
2019RAT TESTİSİNDE 4-NONİLFENOL TOKSİKASYONUNA KARŞI SELENYUMUN KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASIEREN, ÜLKER; YILMAZ, GÜLSÜM
9-Jul-2020RAT TESTİSİNDE TUNİKAMİSİN İLE OLUŞTURULAN ENDOPLAZMİK RETİKULUM STRESİNE KARŞI MELATONİN KULLANIMININ ETKİSİEREN, Ülker; TATAR, Musa; 17741
2023RATLARDA AKUT MİYOKART ENFARKTÜSÜ MODELİNDE MİYOKARDİYAL PERFÜZYONUN TERMAL GÖRÜNTÜLENMESİBİLGİN, MEHMET DİNÇER; SERİN, MERVE
1-Jan-2008Ratlarda alt ekstremite iskemi reperfüzyon hasarına Karnozinin etkisiTemoçin, Sadun; Alaçam, Bilge; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
2012Ratlarda Daidzein'in testis histolojisine etkisiSandıkçı, Mustafa; Çetinkaya, Ayşe; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
1-Jan-2010Ratlarda deneysel kolit modelinde alfa lipoik asit kullanımının oksidatif stres üzerine etkisiGürsoy, Mustafa Harun; Öztan, Mustafa Onur; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
29-Jul-2019RATLARDA DENEYSEL PARASETAMOL TOKSİKASYONUNDA FOLİK ASİT’İN KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASIMURAT, BOYACIOĞLU; EMRAH, AKGÜN; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ (VETERİNER) ANABİLİM DALI
2019Ratlarda deneysel siklofosfamid toksikasyonunda sodyum selenit’in karaciğer ve böbrekte metallotiyonin ekspresyonu üzerine etkisinin araştırılmasıAVCI, Doç. Dr. Hamdi; Karaboğa, Mehmet; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstirüsü Patoloji (Veteriner) Anabilim Dalı
2019RATLARDA EPİRUBİSİN ve SİKLOFOSFAMİD KOMBİNASYON SAĞALTIMINDA OLEUROPEİN UYGULAMASININ ETKİLERİSekkin, Selim; Karakoç, Metin Deniz; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİ (VETERİNER) DOKTORA PROGRAMI
2015Ratlarda farklı dozlardaki egzersizin bazı akut faz proteinleri ve lipid profiline etkileriUlutaş, Pınar Alkım; Öztürk, Nazan; TR13650; TR17505; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı