Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2487 to 2506 of 3844 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1-Jan-2010Obez çocuklarda aort duvar katılığı ve ilişkili parametrelerBakiler, Ali Rahmi; Şen, Hakan; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
10-Jan-2019OBEZ SIÇANLARDA SELENYUM VE N-ASETİL SİSTEİN’ İN FERTİLİTE/ İNFERTİLİTE VE KARACİĞER ÜZERİNE ETKİSİGökçimen, Alpaslan; Başaran, Gizem; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji
2016Obezite açısından riskli ergenlere verilen olumlu sağlık davranışları geliştirme eğitiminin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve fiziksel aktivite üzerine etkisiAdana, Filiz; Yeşilfidan, Duygu; TR21565; TR115084; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği
2019OBEZİTE NEDENİYLE DİYETİSYENE BAŞVURAN OFİS ÇALIŞANLARINDA VÜCUT AĞIRLIĞINA YÖNELİK PARAMETRELERİN İNCELENMESİKaraman, Ayşe Demet; Baydur, Duygu; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik
2008Obsesif kompulsif bozuklukta güncel intihar düşüncelerinin klinik değişkenler ile ilişkisiSevinçok, Levent; Murat Volkan, Balcı; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
1-Jan-2009Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda olası aspirin direnciAkyol, Ali; Akyıldız, Utku Oğan; TR144376; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
4-Jul-2018OKÇULARIN DİKKAT VE PERFORMANS DÜZEYLERİNİN ZEKA TÜRLERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİÖzdemir, Nurgül; Ulukan, Mahmut; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Ana Bilim Dalı
2018Okçuların imgeleme becerileri ile dikkat ve performans düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesiUlukan, Mehmet; Tekin, Mustafa; Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Yüksek Lisans Programı
13-Jan-2020OKRATOKSİN A TOKSİKASYONUNDA FOLİK ASİT VE ELLAJİK ASİDİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASIBoyacıoğlu, Murat; Erzurum, Memduha; Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
20-Jan-2020OKRATOKSİN A TOKSİKASYONUNDA FOLİK ASİT VE ELLAJİK ASİDİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASIBoyacıoğlu, Murat; Erzurum, Memduha; Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Bölümü
2012Okuduğunu anlama stratejisi kullanımının, okuduğunu anlama becerisi, bilişsel farkındalık, okumaya yönelik tutum ve kalıcılığa etkisiSaracaloğlu, Asuman Seda; Kanmaz, Ahmet; TR46763; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
2013Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleriDeğirmençay, Şerif Ali; Kasap, Gonca; TR140173; Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı
2020Okul Öncesi Çocuklara Verilen Beslenme Eğitimi Sonrasında Çocukların Beslenme Bilgi Ve Davranışları Üzerine Etkisinin DeğerlendirilmesiHilal, BEKTAŞ UYSAL; Merve, KOÇ; 10349463; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
2016Okul öncesi dönem 4-6 yaş çocukları için yeniden düzenlenen okul öncesi kaygı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmasıTotan, Tarık; Güler, Merve; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
2016Okul öncesi dönem çocuklarında davranış sorunlarının anne-baba tutumu ve öz-kontrol ile ilişkisinin incelenmesiÖzdemir, Yalçın; Gözübüyük, Neslihan; TR205218; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı
2015Okul öncesi dönem çocuklarında fiziksel ve ilişkisel saldırganlığın ebeveyn tutumları açısından incelenmesiÖztürk Samur, Ayşe; İkiz, Selin; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
2019Okul öncesi eğitim kurumlarındaki programlama eğitimi uygulamalarının incelenmesiİnal Kızıltepe, Gözde; Parmaksız, Fatma; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
2012Okul öncesi eğitim programına ilişkin bir ihtiyaç analizi çalışmasıBalcı, Aslı; Gündoğdu, Kerim; Çelik, Nilay; TR28694; TR4781; TR49055; Atatürk Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi
1-Jan-2015Okul öncesi eğitim programında akıl yürütme becerilerinin yeri ve okul öncesi eğitim sınıflarında akıl yürütme becerilerinin desteklenmesinde örtük programın işleviTürkoğlu, Adil; Başara Baydilek, Nisa; TR150341; Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı
2019Okul öncesi eğitimde kalite ve okul olgunluğu arasındaki ilişkiKoçyiğit, Sezai; Ulubeli, Sevilay; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel Eğitim Anabilim Dalı