Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1353 to 1372 of 4685 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1-Jan-2015E-devlet ve yurttaşlık ilişkisi üzerine sosyolojik bir değerlendime : Aydın ili örneğiDelibaş, Kayhan; Akgül, Ali Erdem; TR149899; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı
2023E-hizmet kalitesi ve e-hizmet telafi kalitesinin, e-sadakat oluşturmada etkisi, e-tatmin ve e-güvenin aracı rolü: E-alışveriş siteleri üzerine bir uygulamaÇakır, Fatma; Yaylagül, Şinasi; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı
2022E-sporcuların Beslenme Bilgi Düzeyleri: Bir Beslenme Araştırma AnketiÖğüt, Serdal; Arlı, Deniz; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Dİyetetik
2022Eagle eyeBöğrekçi, İsmail; Karaca, Kadir; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
2022Ebe ve hemşirelerin serviks kanserinin erken tanısına yönelik tutumları ve etkileyen faktörlerAltınkaya, Sündüz Özlem; Ayan, Elif; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Yüksek Lisans Programı
2019EBE VE HEMŞİRELERİN ENGELLİ KADINLARIN GEBELİK, DOĞUM VE DOĞUM SONRASI DÖNEMLERİNE YÖNELİK DÜŞÜNCE VE DENEYİMLERİŞeker, Sibel; Bayrak Çebitürk, Neslihan; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı
7-Sep-2021EBE VE HEMŞİRELERİN KENDİ KENDİNE VULVA MUAYENESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI: BİR DURUM ÇALIŞMASIUyar Hazar, Hale; Ersin, Ebru; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Bölümü
2021Ebelerin Amniyotomi İle İlgili Görüş ve uygulamalarıKaracam, Zekiye; Ekin, Pirozhan; Aydın Adnan menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ebelik
1-Jan-2009Ebelerin iş doyumu ve tükenmişlik durumlarını etkileyen faktörlerAkdolun Balkaya, Nevin; Kaya, Berna; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Jan-2009Ebelerin iş doyumu ve tükenmişlik durumlarını etkileyen faktörlerAkdolun Balkaya, Nevin; Kaya, Berna; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
2021Ebelerin Perinatal Dönemde Gelişen Venöz Tromboemboliye İlişkin Bilgi ve GörüşleriTaşpınar, Ayten; Çandar, Fatıma; Aydın Adanan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü
23-Jul-2018EBELERİN MESLEKİ PROFESYONEL TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERTAŞPINAR, Ayten; SÖKMEN, Yasemin; 10203662; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Bölümü
20-May-2019EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM BECERİLERİNİ OLUŞTURMAYA, GELİŞTİRMEYE VE BU BECERİLERİN ENGELLENMESİNE YÖNELİK DENEYİMLERİÇOBAN, AYDEN; AKBAŞ, BURCU; AKBAŞ, BURCU; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
1-Jan-2015Ebeveyn destekli ilkokula hazırlık programının okul öncesi dönem çocuklarının ilkokula hazır bulunuşluğuna etkisiKoçyiğit, Sezai; Karakuzu, Esra; TR185858; Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı
1-Jan-2014Ebeveyn kontrol davranışlarının ergenlerin öz düzenleme becerileri ve duygusal sorunları üzerine etkisiDereboy, Çiğdem; Çelik Özden, Canan
2015Ebeveyn tutumları ile okul öncesi dönem çocuklarının davranış problemleri arasındaki ilişkide çocukların empati ve sosyal beceri düzeylerinin rolüYaşar, Kuzucu; Alkış, Betül; TR204160; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı
2012Ebeveynlerin ateş hakkındaki bilgi, inanış ve yanlış uygulamalarıEliaçık, Kayı; Kanık, Ali; Oyman, Gülşah; Rastgel, Hacer; Güngör, Selda; Anıl, Murat; Bakiler, Ali Rahmi; TR239256; TR217776; Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4-Nov-2021Ebeveynlerin çocuk kavramına yükledikleri anlamlar bağlamında çocuk haklarına yönelik tutumları ve çocuklarının öz düzenleme beceri düzeyleriKoçyiğit, Sezai; Ün, Burcu; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
27-May-2022Ebeveynlerin problemli internet kullanım düzeyinin çocuk istismarı potansiyeli ile ilişkisiSarıkaya Karabudak, Seher; Deligöz, Seher; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bölümü
2022Ebeveynlerin sosyal problem çözme becerilerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme ve uygulama çalışmasıAcar, Esin; Çetinkaya, Nigar Eda; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı