Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1703 to 1722 of 3527 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1-Jan-2009İşgören motivasyonu ile iş doyumu arasındaki ilişki - Kuşadası'ndaki beş ve dört yıldızlı otellerde bir araştırmaÇavuş, Şenol; Çolak, Gökhan; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Anabilim Dalı
2018İşgörenlerin örgütsel dışlanma algılarının örgütsel sessizlik ve olumsuzluk durumları bildirme eğilimlerine etkisi; otel işletmeleri örneğiAyyıldız, Tuğrul; Yarmacı, Nihan; Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
1-Jan-2015İşgücü piyasalarında artan güvensizliğin bireysel emeklilik sistemi üzerine etkileriAteş, İsmet; Baltacı, Zehra; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, İktisat Bilim Dalı, İktisat Anabilim Dalı
2019İşgücü piyasalarında yeni bir esneklik modeli olarak geçici kamu işçiliği: İzmir ili örneğinde bir alan araştırmasıBalkız, Irmak; Tontaş, Gülsen; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı
1-Jan-2007İşletmelerde döviz futures sözleşmeleri ile kur riski yönetimi: Vob uygulamasıDemir, Sezgin; Aydın, Zafer; TR18889
1-Jan-2007İşletmelerde kariyer planlaması ve çalışanların mesleki tükenme düzeyiAltunoğlu, Ali Ender; Cerit, Özlem Uzdil
1-Jan-2013İşletmelerde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının müşteri güveni, müşteri bağlılığı ve firma imajı üzerindeki etkileri: Otel işletmelerinde bir uygulamaAltunoğlu, Ali Ender; Saraçoğlu, Nilüfer Tuğçe; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
2019İşletmelerde kurumsallaşma ve markalaşma süreci: Jantsa örneğiDoğaner, Mustafa; Tokyüz, Eftade; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
1-Jan-2007İşletmelerde müşteri hizmeti ve müşteri memnuniyeti ile farklı bankalar ve bölgeler için müşteri memnuniyetini belirlemeye yönelik uygulamaŞenkayas, Hüseyin; Çınar, A. Tuncay
2016İşletmelerde oryantasyon eğitiminin örgütsel sinizme ve örgütsel bağlılığa etkisi Aydın OSB'de bir uygulamaÇakır, Engin; Kacır, Ümit; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı
1-Jan-2015İşletmelerin özsermaye verimliliğinde meydana gelen değişmelerin Du-Pont kontrol sistemi ile analizi: Borsa İstanbul (BIST 30) Endeksindeki üretim işletmeleri üzerine bir uygulamaSayın, Esin; Öner, Alev; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, İşletme Anabilim Dalı
2004İyatrojenik hipoparatiroidi'ye sekonder gelişen yaygın intrakraniyal kalsifikasyonlarDayanır, Yelda Özsunar; Ünsal, Alparslan; Köseoğlu, Kutsi; TR150660; TR3384; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
2019İzmir basınına göre ittihat ve terakki cemiyeti kulüpleri (ahenk, ittihat, Anadolu)Başaran, Mehmet; Abatay, Gülcan; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
1-Jan-2014İzmir ilinde bulunan kümeslerde mycoplasma synoviae varlığının moleküler yöntemlerle araştırılmasıKaya, Osman; Koyuncu, Gülsüm
1-Jan-2005İzmir ilindeki XIV-XIX. yüzyıllara ait bazı tarihi yapıların fungus florasının incelenmesi ve ilaçlama deneyleriBıyık, Halil; Şahiner, Aslı; TR59943
2005İzmir Ticaret Borsasının zayıf-etkin şekilde test edilmesiBekçioğlu, Selim; Öztürk, Mustafa; Coşkun, Yasemin; TR150482; Adnan Menderes Üniversitesi,Nazilli Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi, Isletme Bölümü
2010İzmir'de bir sağlik ocağı'nda başvuranların hipertansiyon hakkındaki bilgi, tutum ve görüşlerinin değerlendirilmesiOskay, Ercan Murat; Önsüz, M. Fatih; Toğuzoğlu, Ahmet; TR107071; TR172917; Buca 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
1-Jan-2008İzmir'de Kasap Hızır MahallesiDemir, Tanju; Gündoğdu, Zeycan; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yeniçağ) Anabilim Dalı
2002İzmir'de kentsel bir bölgedeki doğurgan çağdaki kadınlarda şişmanlık prevalansı ve risk faktörleriOkyay, Pınar; Uçku, Reyhan; TR11991; TR2062; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Jan-2011İzmir'in inanç turizmi potansiyelinin seyahat acentaları açısından değerlendirilmesiTandoğan, Uğur; Avcı, Eda; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Anabilim Dalı