Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1602 to 1621 of 3897 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1-Jan-2014Halit Ziya Uşaklıgil'in romanlarındaki şahısların antagonist davranışlarıMumcu, Hanife Yasemin; Kurt, Ömer
2020Halk Oyunu Oynayan ve Oynamayan Lise Öğrencilerinin Günlük Fiziksel Aktivite Davranış Düzeyi ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı ile İlişkili FaktörlerKIRAĞ, NÜKHET; ŞİMŞEK, ECE; 10333646; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
2012Halka açık firmalarda kâr payı dağıtım duyurularının hisse senedi fiyatlarına etkisinin olay etüdü yöntemiyle ölçülmesiKaderli, Yusuf; Başkaya, Hatice; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı
2014Halka açık firmalarda kâr payı dağıtım duyurularının hisse senedi fiyatlarına etkisinin ölçülmesi: borsa İstanbul’da bir uygulamaKaderli, Yusuf; Başkaya, Hatice; TR119450; Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF İşletme Bölümü
1-Jan-2013Hamsinin (Engraulis encrasicolus) Marmara ve güney Karadenizdeki genetik stoklarının saptanmasıBardakçı, Fevzi; Şen, Erinç
2019Hamzavî'nin İskender-i Zü'l-Karneyn Tevârihi, Berlin Devlet Kütüphanesi ms. or. quart 1634, 1b-67a (İnceleme, metin ve dizin)Karaca, Mehmet Mustafa; Emektar, Hüseyin; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
1-Jan-2014Harcama yetkilisinin 5018 sayılı Kanuna göre kamu zararından doğan sorumluluğu: Adnan Menderes Üniversitesi örneğiSarılı, Mustafa Ali; Güleç, Sabri; TR188841; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı Maliye Bölümü
1-Jan-2015Harmanlanmış öğrenme yönteminin akademik başarıya etkisiElitok Kesici, Ayşe; Ceylan, Veysel Karani; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı
2010Hassas uygulamalı tarım teknolojilerinin üretim ekonomisi ve ülkemizde pamuk üretiminde kullanılabilme olanaklarıÖzgüven, Mehmet Metin; Türker, Ufuk; TR136268; TR169425; Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü
1-Jan-2008Hasta beklentileri ve bu beklentiler açısından hasta- hekim görüşmesinin sonuçlarıBaşak, Okay; Oklay Bozkaya, Ayfer; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı
2019HASTA DÜŞMELERİNİ ÖNLEYİCİ HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN UYGULANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERTürk, Gülengün; Top, Emel; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ESASLARI ABD
2014Hastanede takipli gebelerin yenidoğan bakımı ile ilgili bilgi düzeyleri ve etkileyen faktörlerÖnsüz, Muhammet Fatih; Köse, Onur Özlem; Demir, Figen; TR107071; TR114925; Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
18-Sep-2017Hastanede yatan çocuğun bakımına ebeveyn katılımının ebeveyn memnuniyetine, ebeveyn ve çocuk anksiyetesine etkisiSarıkaya Karabudak, Seher; Çamur, Zühal; 10160636; Adnan Menderes Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
2002Hastanemize başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesiÖzcan, Tuğrul; Tosun, Ayşe; İnan, Gülten; Yendur, Gürol; Özbek, Erhan; Can, Demet; Önal, Hakan; TR149944; TR238012; Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi
1-Jan-2003Haşhaş ekim yöntemlerinin iyileştirme olanaklarının belirlenmesi üzerine bir araştırmaDoğan, Tuna; Hacıyusufoğlu, A. Fatih; TR15526
1-Jan-2013Haşhaşta (Papaver somniferum L.) bazı tarımsal özellikler ile yağ ve morfin miktarının belirlenmesiKaynak, Mustafa Ali; İnan, Şule; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
2014Hatay Büyükşehir BelediyesiAdıgüzel, Şenol; TR154216; Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
2015Hatay okullarında engellilerin cinsel eğitimi durum değerlendirmesiGümüş, Suad Sakallı; Altınsoy, Mikail; TR109236; Mustafa kemal üniversitesi eğitim fakültesi özel eğitim bölümü
1-Jan-2009Hazır paket yazılımların kalitelilik etkinliği: Türkiye'de faaliyet gösteren havayolu işletmelerinde kullanılan hazır paket yazılımlar üzerine bir uygulamaRızaoğlu, Bahattin; Şimşek, Güntekin; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
2019Bir Hedef Pazar Seçeneği Olarak Yerleşik Yabancıların Dental Turizm Kapsamındaki Potansiyeli: Kuşadası IDC ÖrneğiTanrısevdi, Abdullah; Işık, Ceyda; Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Turizmi (Disiplinlerarası)