Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 4685 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2000Meme değerlendirmelerinde fizik muayene, ultrasonografi ve mammografi bulgularının karşılaştırılmasıDayanır, Yelda Özsunar; Özdemir, Ayşegül; TR150653; TR133964; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı
2000İrritabıl barsak sendromlu hastalarda safra kesesi fonksiyonunun ultrasonografi ile değerlendirilmesiÜnsal, Alparslan; Akdilli, Alev; Karaoğlu, Ali Önder; Kök, Fayat; Dayanır, Yelda Özsunar; Karaman, Can Zafer; TR150660; TR150519; TR150653; TR9129; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
2000Multipl myelomalı hastalarda lipid peroksidasyonu (ön çalışma)Bolaman, Zahit; Demir, Süleyman; Köseoğlu, Mehmet; Enli, Yaşar; Kadıköylü, Gürhan; Aslan, Diler; TR150509; TR10616; TR38849; TR198888; TR7980; Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı
2000Erektil disfonksiyon tedavisinde sildenafilin etkinliği: ilk sonuçlarımızKoçak, İzzet; Dündar, Mehmet; Dündar, Sema Oruç; Tekten, Tarkan; TR13258; TR7130; TR6847; TR21316; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
2000Transrektal prostat biyopsisi uygulanan hastalarda norfloksasin ile profilaksi etkinliğiÖge, Ömer; Gemalmaz, Hakan; Koçak, İzzet; Özeren, Burçin; Eyigör, Mete; Erol, Haluk; TR11213; TR13258; TR21068; TR11899; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
2000Transfüzyonla ilgili akut akciğer hasarında yüksek doz intravenöz metilprednizolon tedavisiBolaman, Zahit; Camcı, Celalettin; Sönmez, Hulki Meltem; Öge, Ayşin; Kadıköylü, Gürhan; Şentürk, Taşkın; TR150509; TR10389; TR198888; TR5714; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
2000Kronik osteomiyelite bağlı önemi bilinmeyen monoklonal gamopati (olgu sunumu)Kadıköylü, Gürhan; Bolaman, Zahit; Yavaşoğlu, İrfan; Şentürk, Taşkın; TR198888; TR150509; TR150071; TR5714; Adnan Menderes Üniversitesi Tip Fakültesi İç Hastaliklari Anabilim Dalı
2000Diabetik bir meme kanserli olguda sol göğüs duvarına uygulanan adjuvan radyoterapi etkisiyle oluşan iskemi benzeri geçici elektrokardiyografik değişikliklerBarutca, Sabri; Yılmaz, Uğur; Kundak, Işıl; Seyithanoğlu, Yıldırım; Görken, İlknur; TR12167; TR118173; TR171231; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı
2000Zenginleştirilmiş anne sütü (eoprotin) alan prematüre bebeklerde vücut ağırlığının değişimiErgin, Hacer; Kılıç, İlknur; Gürses, Dolunay; Sözeri, Ayşegül; Özdemir, Özmert; TR50070; TR202204; TR51744; TR47103; Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2000Sünnet uyguladığımız olgularda fimozis sıklığıAltay, Barış; Koçak, İzzet; Nazlı, Oktay; Şimşir, Adnan; TR3516; TR13258; TR5844; TR178757; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
2000Konjenital dev melanositik nevüs zemininde gelişen bir pediatrik nodüler malign melanom olgusuÇalkavur, Şebnem; Targan, Şeref; Ortaç, Ragıp; Serdaroğlu, Erkin; Vergin, Canan; Atlıhan, Füsun; TR219615; TR129493; Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Araştırma ve Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
2000Subkorneal püstüler dermatoz: atipik bir olgu sunumuAkyıldız, Ülkü; Karaman, Göksun; Şavk, Ekin; Şendur, Neslihan; Dikicioğlu, Emel; TR149951; TR102171; TR10273; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı
2000Çocukluk çağında olan delici yaralanmaya bağlı gözden kaçan bir popliteal arter oklüzyonu (olgu sunumu)Gürcün, Uğur; Özkısacık, Erdem Ali; Boğa, Mehmet; Badak, İsmail; TR19660; TR16732; TR19362; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
2001Nodüler tiroid hastalıklarının tanısında ince iğne aspirasyon biyopsisinin yeriGürel, Fazıl Serdar; TR181237; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
2001Astımlı olgularımızda paranazal sinüs patolojisi sıklığı ve serum eozinofil ve IgE düzeyi ile ilişkisiKaradağ, Fisun; Çildağ, Orhan; Pirim, Canan; Çam, Murat; Türkan, Handan; TR149968; TR13397; Adnan Menderes Üni. Tıp Fak. Göğüs Hast. Anabilim Dalı
2001Transizyonel hücreli mesane karsinomlarında skuamöz diferansiyasyonunun , evre , derece, dna içeriği ve prognozla ilişkisiKacar Döger, Füruzan; Selek, Elif; Yeniyol, Cem; Çiçek, Sedat; TR149391; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji
2001Renal Wilms tümöründe histolojik komponentler ve diferansiyasyon varlığının sağkalım ile ilişkisiAktaş, Safiye; Ortaç, Ragıp; Karaca, İrfan; Geylani, Seda; TR1844; TR129493; İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi Patoloji
2001Böbrek adenokarsinomunun evrelemesinde TNM 1987 ile TNM 1997 sınıflandırmalarının karşılaştırılmasıKoçak, İzzet; Altay, Barış; Dündar, Mehmet; Çıkılı, Necmettin; Gürsan, Atalay; Karabulut, Musa; TR13258; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
2001Fetus in fetu : bir olgu sunumuAltay, Barış; Koçak, İzzet; Verit, Ayhan; Çıkılı, Necmettin; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
2001Nörojenik hiperplazi appendiks obliterasyonu nedeni midir ? ( 1397 olgunun retrospektif incelemesi )Diniz, Gülden; Üstün, Melek; Çengel, Gülden; Tunakan, Mine; Dr. Behçet Uz Hastanesi Patoloji Bölümü