Browsing by Author Yenice, Nilgün

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1-Jan-20158. sınıf öğrencilerine "Hücre bölünmesi ve kalıtım" ünitesinin öğretilmesinde bilimsel argümantasyon temelli öğrenme sürecinin etkisiYenice, Nilgün; Balcı, Ceyda; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
2015Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevreye yönelik etik yaklaşımları ile sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının incelenmesiYenice, Nilgün; Tunç, Gizem Alpak; TR150339; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı
2011Fen bilgisi öğretmenlerinin tercih ettikleri öğretme stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesiYenice, Nilgün; Gencel, İlke Evin; Saraçaloğlu, Asuman Seda; TR124523; TR150339; Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı
1-Jan-2009Fen ve teknoloji dersinde çoklu zeka kuramı uygulamalarının sınıf öğretmeni görüşlerine göre değerlendirilmesi (Aydın ili örneği)Yenice, Nilgün; Yılmaz Kalaycı, İlke; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim (Sınıf Öğretmenliği) Anabilim Dalı
1-Jan-2011İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi.Yenice, Nilgün; Işık, Gamze; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim (Sınıf Öğretmenliği) Anabilim Dalı
1-Jan-2011İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesiYenice, Nilgün; Karar, Elif Esra; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim (Sınıf Öğretmenliği) Anabilim Dalı
1-Jan-2012İlköğretim II. kademe öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerinin ve bilimsel tutumlarının öğrencilerin demografik özellikleri ve akademik başarıları açısından incelenmesiYenice, Nilgün; Özden, Barış; Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı
2012İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öğrenme stilleri ile sorgulayıcı öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesiIşık, Gamze; Yenice, Nilgün; TR150339; Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
1-Jan-2014Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin ve üstbilişsel farkındalıklarının incelenmesiYenice, Nilgün; Atay, Aysel Derya
2017Ortaokul öğrencilerinin fene yönelik zihinsel risk alma davranışları ile fen kaygıları arasındaki ilişkinin belirlenmesiYenice, Nilgün; Akça, Begüm; Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı
2020ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK İLGİLERİ İLE BİLİMSEL DEĞERLERE ULAŞMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİYenice, Nilgün; Candarlı Arıkoz, Fatma; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
1-Jan-2009Öğrencilerin öğrenme stillerinin fen ve teknoloji dersi akademik başarılarına ve sosyo-demografik özelliklerine göre incelenmesiYenice, Nilgün; Kural, Hatice; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim (Sınıf Öğretmenliği) Anabilim Dalı