Browsing by Author Türkyılmaz, Süheyla

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2020BROYLERDEN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİ’LERİN ÖNEMLİ VİRULANS GENLERİNİN VE ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN İNCELENMESİTürkyılmaz, Süheyla; İlçebaylık, Ayhan; Aydın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2019BROYLERLERDE ARTRİTİSE NEDEN OLAN AEROBİK BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİK DURUMLARININ ARAŞTIRILMASITürkyılmaz, Süheyla; Sayın, Nurullah; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKROBİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
1-Jan-2008Broylerlerde salmonella enteritidis ve salmonella typhimurium infeksiyonlarının ELISA ve drag sıvap yöntemleri ile incelenmesiTürkyılmaz, Süheyla; Şengül, Serkan
2007Hindilerde bordetella avium antikorlarının enzyme-linked immunosorbent assay, mikroaglutinasyon ve lam aglutinasyon testleri ile belirlenmesi üzerine karşılaştırmalı bir araştırmaTürkyılmaz, Süheyla; Hazımoğlu, B. Şebnur; Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2019KANATLI PATOJENİK ESCHERİCHİA COLİ’LERİN ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ VE İNTEGRON PROFİLLERİNİN ARAŞTIRILMASITürkyılmaz, Süheyla; Eğilmez, Taylan; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKROBİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2015Kanatlı kan serumlarında mycoplasma gallıseptıcum ve mycoplasma synovıae antikorlarının elısa ile tespitiTürkyılmaz, Süheyla; Özgün, Mehmet Rahmi; TR16782; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
19-Dec-2017Mastitisli sığır sütlerinden izole edilen candida türlerinin moleküler tanısıTürkyılmaz, Süheyla; Cilvez, Perihan; Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
1-Jan-2014Mastitisli sığır sütlerinden izole edilen enterococcus faecalis suşlarının virülens genlerinin incelenmesiTürkyılmaz, Süheyla; Yıldız, Ömer; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı
2016Mastitisli sığır sütlerinden izole edilen enterococcus faecium suşlarının ürettiği bazı bakteriyosinlerin tanısıTürkyılmaz, Süheyla; Delibaş, Yeter; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
2015Mastitisli sığır sütlerinden izole edilen enterococcus faecıum suşlarında gele, ESP ve efaafm genlerinin varlığının incelenmesiTürkyılmaz, Süheyla; Herkmen, Tuğçe Bahar; TR16782; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
2017Mastitisli sığır sütlerinden izole edilen escherichia coli suşlarının önemli virulens genlerinin ve antibakteriyel duyarlılıklarının incelenmesiTürkyılmaz, Süheyla; Beköz Yarar, Melike; Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
2011Metisilin dirençli Staphylococcus aureus suşlarının moleküler tiplendirmesiTürkyılmaz, Süheyla; Erdem, Zeynep; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
1-Jan-2012Sağlıklı sığırların nazal boşluk bakteriyel florasının moleküler identifikasyonuTürkyılmaz, Süheyla; Eskin, Zeynep; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı
2009Sığır mastitislerinden izole edilen stafilokoklarda metisilin direnci ve slaym pozitifliğiTürkyılmaz, Süheyla; Kaynarca, Seyhan; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı
1-Jan-2008Tavuk iç organlarından salmonella enteritidis'in izolasyonu ve izole edilen suşların antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesiTürkyılmaz, Süheyla; Oral, Ayşe İlknur; Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji (Veterinerlik) Anabilim Dalı