Browsing by Author Türkoğlu, Adil

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
9-Nov-2021Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programının Eisner’ın eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesiTürkoğlu, Adil; Göçer, Gürkan; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aydın
2016Eğitim fakültesi öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının öğretmenlik meslek etiği değerlerine ilişkin görüşleri: Mesleki etik değerlerin kazanımı sürecinde örtük programTürkoğlu, Adil; Coşkun, Nihan; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
1-Jan-2010Farklı sosyokültürel seviyelerdeki 6 yaş grubu çocukların kelime dağarcıklarının, anne baba tutumları açısından incelenmesi (Aydın ili örneği)Türkoğlu, Adil; Yılmaz, Redan; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim (Sınıf Öğretmenliği) Anabilim Dalı
1-Jan-2014İlkokul birinci sınıf uyum ve hazırlık programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesiTürkoğlu, Adil; Üstündağ, Nurtaç; TR191611
1-Jan-2009İlköğretim 3. sınıf hayat bilgisi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesiTürkoğlu, Adil; Tuncer, Özlem; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği (İlköğretim) Anabilim Dalı
1-Jan-2008İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin "nokta, doğru, doğru parçası, ışın ve düzlem" konularında sahip oldukları kavram yanılgıları ve bu yanılgı nedenlerinin belirlenmesiTürkoğlu, Adil; Kiriş, Başak; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim (Sınıf Öğretmenliği) Anabilim Dalı
1-Jan-2007İlköğretim dördüncü sınıf bilgisayar dersi programının değerlendirilmesiTürkoğlu, Adil; Çengel, Meltem; TR150323
1-Jan-2009İlköğretim okulları 4. sınıf İngilizce dersi öğretim programının değerlendirilmesine ilişkin öğretmen görüşleriTürkoğlu, Adil; İnam, Gülçin; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı
1-Jan-2013İlköğretimde görev yapan öğretmenlerin öğretme stillerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiTürkoğlu, Adil; Süral, Serhat; TR43619
1-Jan-2009Meslek yüksek okullarında görev yapan öğretim elemanlarının öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesiTürkoğlu, Adil; Artkan, Yakup; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı
1-Jan-2015Okul öncesi eğitim programında akıl yürütme becerilerinin yeri ve okul öncesi eğitim sınıflarında akıl yürütme becerilerinin desteklenmesinde örtük programın işleviTürkoğlu, Adil; Başara Baydilek, Nisa; TR150341; Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı
2012Ortaöğretim dokuzuncu sınıf İngilizce öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesiTürkoğlu, Adil; Karcı Aktaş, Canay; TR149916; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
2018Ortaöğretim öğrencilerinin demokratik vatandaşlık tutumlarının resmi ve örtük program açısından incelenmesiTürkoğlu, Adil; Yıldırım, Cengiz; Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
1-Jan-2010Ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf içi iletişimde kullandıkları örtük programın özellikleriTürkoğlu, Adil; Elitok Kesici, Ayşe; TR150325; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı
1-Jan-2013Sınıf ikliminin oluşması sürecinde örtük program: Meslek liseleri üzerine bir araştırmaTürkoğlu, Adil; Çengel, Meltem; TR150323; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı
1-Jan-2013Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bir model önerisiTürkoğlu, Adil; Şahin, Ümran; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
1-Jan-2009Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı öğretim uygulamalarına ilişkin görüş ve tutumlarıTürkoğlu, Adil; Saydam, Gözde; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı
2011Türkiye’de halk eğitimi: tarihsel gelişimi, sorunları ve çözüm önerileriTürkoğlu, Adil; Uça, Sanem; TR12094; TR232734; Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı