Browsing by Author Gündoğdu, Kerim

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
20177. Sınıf Türkçe dersinde ayrılıp birleşme tekniği (Jigsaw) kullanımının öğrencilerin tutum, erişi, öz-düzenleme becerileri ve bilginin kalıcılığına etkisiGündoğdu, Kerim; Dönmez, Burcu; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
2019Animasyon destekli değerler eğitimi programının akademik başarıya, derse ve bilişim değerlerine yönelik tutuma ve kalıcılığa etkisiGündoğdu, Kerim; Çelik, Berkay; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
2020Basamaklı Öğretim Programının İngilizce Dersi Öğrenci Başarısına, Tutumuna, Öz Düzenlemesine ve Kalıcılığa EtkisiGündoğdu, Kerim; Kahraman, Kadir; Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim
2017Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) öğrencilerinin web pedagojik içerik bilgisi, program yaklaşımları ve öz düzenleme becerilerinin incelenmesiGündoğdu, Kerim; Uysal, Selami; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
1-Jan-2014Dokuzuncu sınıf bilgi ve iletişim teknolojisi dersinde mizah ve kavram karikatürü kullanımının öğrenci başarısı, tutumu, kaygısı ve kalıcılığa etkisiGündoğdu, Kerim; Çelik, Berkay; Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimler Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı
2022Eisner'ın eğitsel eleştiri modeli ile ortaokul müzik öğretim programlarının değerlendirilmesi: Bir durum çalışmasıGündoğdu, Kerim; Demirtaş, Aytaç Onur; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
2020İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN AFETE HAZIRLIK DÜZEYLERİ İLE AFET EĞİTİMİNİN EĞİTİM PROGRAMLARINDAKİ YERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİGündoğdu, Kerim; Çelik, Alpaslan Ayhan; ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
2020LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALMANCA ÖĞRENMEDE ÖZERK ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN, MOTİVASYONLARININ VE ÖĞRENME STİLLERİNİN İNCELENMESİGündoğdu, Kerim; Madran, Figen; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2012Müfettişlerin ilköğretim matematik öğretim programı hakkındaki görüşleriGündoğdu, Kerim; Albayrak, M.; Ozan, Ceyhun; Çelik, N.; TR4781; TR18511; Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
2012Okul öncesi eğitim programına ilişkin bir ihtiyaç analizi çalışmasıBalcı, Aslı; Gündoğdu, Kerim; Çelik, Nilay; TR28694; TR4781; TR49055; Atatürk Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi
2013Ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine ait bazı kavramlara yönelik metaforik algılarının incelenmesiMinas, Recep; Gündoğdu, Kerim; TR4781; Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2014Ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine ait bazı kavramlara yönelik metaforik algılarının incelenmesiMinas, Recep; Gündoğdu, Kerim; TR4781; Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
1-Jan-2014Ortaokul Türkçe dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi(Aydın ili örneği)Gündoğdu, Kerim; Menteşe, Halim; Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimler Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı
2023Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri, bilişsel esneklikleri ve bilgisayarca düşünme becerilerinin incelenmesiGündoğdu, Kerim; Sert Orhan, Merve; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
2013Öğretmen eğitiminde bilişim teknolojilerinin kullanımı : mevcut ve beklenen durumTuran, Zeynep; Küçük, Sevda; Gündoğdu, Kerim; TR168274; TR111741; TR4781; Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
2020ÖZ DÜZENLEYİCİ ÖĞRENMEYİ TEŞVİK ETME İLE YARATICI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE KATKI ARASINDAKİ İLİŞKİGündoğdu, Kerim; Arpat, Soner; AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2017Scratch programı öğretiminde ayrılıp birleşme tekniği kullanımının öğrencilerin derse yönelik tutumuna akademik başarısına ve kalıcılığa etkisiGündoğdu, Kerim; Yüksel, Sezin; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitimde Program Geliştirme Bilim Dalı
2013Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin görüşleri doğrultusunda 4+4+4 eğitim sistemine yönelik bir analizCoşkun, Nihan; Gündoğdu, Kerim; TR158963; TR4781; Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı
9-Nov-2021Türkı̇ye Amerı̇ka ve Fı̇nlandı̇ya okul öncesı̇ eğı̇tı̇m sı̇stemlerı̇nı̇n karşılaştırılmasıGündoğdu, Kerim; Kızılkaya, Ayşegül; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
2017Üniversite hazırlık sınıf öğrencileri ve özel dil okulu öğrencilerinin yabancı dil öğrenme stratejileri ve öz düzenleme becerileriGündoğdu, Kerim; Eken, Muhammed; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı