Browsing by Author Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 50  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2017Adnan Menderes Üniversitesi Turizim Fakültesi öğrencilerinin turizm sektörüne bakış açılarını belirlemeye yönelik araştırmaÇolakoğlu, Ülker; Bayar, Ceren; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
1-Jan-2010Aile işletmelerinde kurumsallaşmanın işletme başarısına etkisi: Aydın ilinde faaliyet gösteren aile işletmeleri örneğiRızaoğlu, Bahattin; Güngör Ak, Bihder; TR149276; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
1-Jan-2015Akış deneyiminin yamaç paraşütü deneyim doyumu ve yaşam doyumuna etkileriGüzel, Berrin; Arslan Ayazlar, Reyhan; TR13876; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
2012Alan algısının turistlerin yemek deneyimi memnuniyetine etkileriYüksel, Atila; Mil, Burak; TR148444; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
2015Çağdaş sanat etkinlikleri ve Türkiye turizmi bağlamında 13. İstanbul Bienali incelemesiGül Erbay, Aslıtürk; Ayyıldız, Tuğrul; Eroğlu, Nazmi; TR41989; TR148798; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
2017Destinasyon markalama sürecinde şehir sloganlarının algılanması (Eskişehir örneği)Karakaş Tandoğan, Gülnur; Kurt, Erdi; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
1-Jan-2008Destinasyon tanıtımında resmi web siteleri: Türkiye'nin rakip destinasyonlarının web sitelerinin değerlendirilmesine yönelik bir araştırmaTanrısevdi, Abdullah; Duran, Nüket; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
1-Jan-2013Döviz kuru dış ticaret ilişkisi: Türkiye örneğiÖzdemir, Abdullah; Ordu, Cem Ferdi; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
2017Duygusal emek faktörünün hizmet kalitesine etkisi: Kuşadası’ndaki dört ve beş yıldızlı otellere yönelik bir araştırmaÇolakoğlu, Ülker; Gündüz, İsmail; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
2015Duygusal zeka ile akademik başarı ilişkisi: Turizm lisans öğrencileri üzerine araştırmaKeser, Elvan; Mammadov, Emil; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
2016Duyusal metaforik tanıtımın ön deneyim, reklam tutumu ve satın alma niyetine etkisi: Akış deneyimi yaklaşımıYüksel, Atila; İşçi, Ceren; TR203386; TR7196; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
1-Jan-2011Elektronik satın almada web sitesi özelliklerinin bilişsel çelişki üzerine etkisiYüksel, Atila; Arslan Ayazlar, Reyhan; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
1-Jan-2009Hazır paket yazılımların kalitelilik etkinliği: Türkiye'de faaliyet gösteren havayolu işletmelerinde kullanılan hazır paket yazılımlar üzerine bir uygulamaRızaoğlu, Bahattin; Şimşek, Güntekin; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
2017Hizmet hatası telafisi performansının psikolojik öncülleri: Otel işletmeleri örneğiAyyıldız, Tuğrul; Gençer, Kansu; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
1-Jan-2013İşletmelerde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının müşteri güveni, müşteri bağlılığı ve firma imajı üzerindeki etkileri: Otel işletmelerinde bir uygulamaAltunoğlu, Ali Ender; Saraçoğlu, Nilüfer Tuğçe; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
2015Kadın çalışanlarda cam tavan sendromunun örgütsel vatandaşlığa etkileri: Kuşadası 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulamaAyyıldız, Tuğrul; Güleç, Melike; TR148798; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
1-Jan-2015Kişilik ve iş edimi arasındaki ilişki: Kuşadası'nda faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmeleri örneğiEğe, Zehra; Arpacı, Suat; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
1-Jan-2014Konaklama işletmelerinde çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarının iş doyumu ve öznel iyi oluşlarına etkisiÇolakoğlu, Ülker; Yurcu, Gülseren; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
1-Jan-2013Konaklama işletmelerinde işgörenlerin hizmet kalitesi algılamaları: Sinop ilinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerine yönelik bir uygulamaŞimşek, Güntekin; Keskin, Mehmet; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
1-Jan-2014Konaklama işletmelerinde teknoloji kullanımının müşteri tatminine etkileriÖzdoğan, Osman Nuri; Mil, Zeynep; TR200175; Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı